Leasing w walucie i denominowany

Coraz mniejsza popularność

W ostatnich latach coraz mniejsza ilość klientów decyduje się na wybór leasingu walutowego. Zresztą, podobnie dzieje się w przypadku firm leasingowych, które w ogóle nie promują takich rozwiązań. Oczywiście w ich ofertach nadal widnieje wzmianka o tym, że dane finansowanie można wziąć w zagranicznych walutach. Wzięcie leasingu w walucie wiąże się jednak z niekorzystnym zjawiskiem spreadu, który znacznie obniża opłacalność tego rozwiązania. Jeśli firma zarabia i rozlicza się w złotówkach to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie leasing tradycyjny w walucie polskiej.

Leasing denominowany

W przypadku tego leasingu różnica polega na tym, że spread pojawia się, ponieważ występuje różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży wybranej waluty, w której będzie spłacane będzie zobowiązanie leasingowe. Różnica ta może wynieść nawet kilkadziesiąt groszy, co przy kwotach w dziesiątkach tysięcy będzie znaczącą opłatą. Leasing w walucie wycenia się tak, że zakupiony przez firmę środek trwały przelicza się na daną walutę po kursie kupna, a klient spłaca raty leasingowe na podstawie kursu sprzedaży. Niektóre firmy także opłatę wstępną przeliczają po kursach, co dodatkowo podnosi cenę. Po zsumowaniu wszystkich opłat może okazać się, że leasing w walucie jest o wiele mniej korzystny niż ten tradycyjny, na który podpisałby klient umowę w złotówkach.

Leasing walutowy

Leasing w walucie – wariacja druga. Tutaj także widoczne jest zjawisko spreadu, jednak nie na taką skalę. Raty płaci się w walutach obcych, czyli inaczej niż w dominowanym (tam w złotówkach leasingpo przeliczeniu z wybranej waluty). Podatek VAT jednak płaci się już w złotówkach po średnim kursie NBP z dnia zawarcia umowy . Wartość przedmiotu jednak przelicza się po kursie kupna i to zwykle kurs bierze się z banku, w którym firma leasingowa ma konto, czyli ten kurs będzie jeszcze bardziej nieopłacalny dla klienta. Tutaj jednak dodatkowe koszty wynikające z pojawienia się zjawiska spreadu wyniosą około jednego procenta więcej, czyli dla wielu może by to akceptowalny wzrost. Każdy sam musi przeanalizować, czy leasing w walucie mu się opłaci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *